Een aanhangwagen trekken met uw voertuig?

Een aanhangwagen trekken met uw voertuig?

Aanhangwagen

Is het nu rijbewijs A, B, C, D, G of dan toch +E?

Benieuwd naar het rijbewijs dat je nodig hebt om met jouw voertuig een aanhangwagen te trekken? Dan kan je het Koninklijk Besluit van 23/03/1998 betreffende het rijbewijs raadplegen. Maar ben jij niet zo’n fan van wetteksten? Geen probleem, Containerverhuur Corneillie is voor jou tussen de wetteksten gedoken om uit te zoeken welk rijbewijs je exact nodig hebt.

Houder en drager van een rijbewijs

Wil je met jouw voertuig en aanhangwagen de openbare weg op dan moet je zowel houder als drager zijn van een rijbewijs. Houder zijn betekent dat je een rijbewijs hebt behaald. Drager zijn betekent dat je effectief in het bezit bent van het rijbewijs, dat je het bij jou op zak hebt. Daarenboven moet het rijbewijs geldig zijn voor de categorie waartoe jouw voertuig behoort.

De verdeling van voertuigen in categorieën

In België zijn de voertuigen verdeeld per categorie met daarbij het bijhorende rijbewijs. Hieronder vatten we de categorieën voor jou kort samen.

 

Rijbewijs Type voertuig(en)
AM Bromfietsen met een maximumsnelheid van meer dan 25 km/u. Deze categorie wordt nog eens opgedeeld in A1 en A2.
A Motorfietsen met of zonder zijspan met een vermogen van meer dan 35 kW. Driewielers met  motor met een vermogen van meer dan 15 kW.
B Auto’s met een MTM* van maximum 3500 kg en bestemd voor het vervoer van ten hoogste acht personen, de bestuurder niet meegerekend. Vierwielers met motor.
C1 Andere auto’s dan D1 en D met een MTM van meer dan 3500 kg en ten hoogste 7500 kg en bestemd voor het vervoer van ten hoogste acht personen, de bestuurder niet meegerekend.
C Andere auto’s dan D1 en D met een MTM van meer dan 3500 kg en bestemd voor het vervoer van ten hoogste acht personen, de bestuurder niet meegerekend.
D1 Auto’s bestemd voor het vervoer van meer dan acht en ten hoogste 16 personen, de bestuurder niet meegerekend. De maximumlengte van het voertuig is 8 meter.
D Auto’s bestemd voor het vervoer  van meer dan 8 personen, de bestuurder niet meegerekend.
G Landbouw –en bosbouwtrekkers alsook voertuigen ingeschreven als landbouwmaterieel, landbouwmotor of maaimachine.

*MTM= Maximaal Toegelaten Massa= de maximale totale massa van het voertuig, bepaald volgens de weerstand van de onderdelen van het chassis overeenkomstig de voorschriften van het technisch reglement van auto’s.
Kortom hoeveel mag een voertuig wegen met alles erop en eraan (denk maar aan brandstof, passagiers en lading).

Welk rijbewijs heb je nodig om een aanhangwagen te trekken?

Indien je een aanhangwagen wilt trekken, moet je met verschillende factoren rekening houden:

  • Wat is het gewicht van het trekkend voertuig
  • Wat is het gewicht van de (beladen) aanhangwagen
  • Welk rijbewijs heb je in jouw bezit

Hieronder behandelen we voor jou de meest courante categorieën met name het rijbewijs B, B+E, C1, C1 +E, C en C+E

Het rijbewijs B

Ben je in het bezit van een rijbewijs B dan mag jouw trekkend voertuig een MTM van maximum 3500 kg hebben. Aan dit voertuig mag je een aanhangwagen koppelen met een MTM van maximum 750 kg.                    

MTM= max 3500 kg (voertuig) + (aanhangwagen) MTM= max 750 kg

Maar

Indien de aanhangwagen een grotere MTM heeft dan 750 kg mag deze ook aan jouw voertuig gekoppeld worden op voorwaarde dat de MTM van het samenstel (= de MTM van jouw voertuig en de MTM van de aanhangwagen) een MTM heeft van maximum 3500 kg.          

MTM= minder dan 3500 kg (voertuig) + (aanhangwagen)  MTM= > 750 kg = MTM max 3500 kg

Maar

Er bestaat ook zoiets als rijbewijs B + code 96. Dit rijbewijs bekom je door een aantal uren les te volgen en daarna een examen af te leggen. Het rijbewijs geeft je de mogelijkheid om met jouw voertuig van categorie B (MTM maximum 3500 kg) een aanhangwagen te trekken met een grotere MTM doch met de beperking dat het samenstel een MTM van maximum 4250 kg heeft.      

MTM= max 3500 kg (voertuig) + (aanhangwagen) MTM= > 750 kg  = MTM max 4250 kg

Het rijbewijs B+E

Ben je in het bezit van een rijbewijs B+E dan mag jouw trekkend voertuig een MTM van maximum 3500 kg hebben. Aan dit voertuig mag je een aanhangwagen koppelen met een MTM van maximum 3500 kg. De MTM van het samenstel is dus ten hoogste 7000 kg.                

MTM= max 3500 kg (voertuig) + (aanhangwagen) MTM= max 3500 kg = MTM  max 7000 kg

Maar

Indien je het rijbewijs B+E hebt bekomen voor 01/05/2013 mag je met een aanhangwagen rijden met een hogere MTM dan 3500 kg maar op voorwaarde dat het samenstel maximum 12 000 kg weegt. Wat betekent dat jouw voertuig een MTM heeft van maximum 3500 kg en jouw aanhangwagen een MTM heeft van maximum 8500 kg.

Heb je jouw rijbewijs behaald vanaf 01/05/2013 dan moet je beschikken over een C1+E.              

MTM= max 3500 kg (voertuig) + (aanhangwagen) MTM= >3500kg = MTM max 12 000 kg

Het rijbewijs C1

Ben je in het bezit van een rijbewijs C1 dan mag jouw trekkend voertuig een MTM hebben van meer dan 3500 kg en maximum 7500 kg. Aan dit voertuig mag je een aanhangwagen koppelen met een MTM van maximum 750 kg.                 

MTM= + 3500 (voertuig) en max 7500 kg + (aanhangwagen) MTM= max 750 kg        

Het rijbewijs C1+E

Ben je in het bezit van een rijbewijs C1+E dan mag jouw trekkend voertuig een MTM hebben van meer dan 3500 kg en maximum 7500 kg. Aan dit voertuig mag je een aanhangwagen (of oplegger) koppelen met een MTM van meer dan 750 kg mits de MTM van het samenstel maximum 12000 kg is. Met dit rijbewijs mag je ook een voertuig uit categorie B besturen en een aanhangwagen (of oplegger) op voorwaarde dat de MTM van het samenstel max 12 000 kg bedraagt.

MTM= + 3500 (voertuig) en max 7500 kg + (aanhangwagen) MTM= > 750 kg  = MTM max 12 000kg

Of voertuig categorie B

Het rijbewijs C

Ben je in het bezit van een rijbewijs C dan mag jouw trekkend voertuig een MTM hebben die groter is dan 3500 kg. Aan dit voertuig mag je een aanhangwagen koppelen met een MTM van maximum 750 kg.                

MTM= + 3500 kg (voertuig) + (aanhangwagen) MTM= max 750 kg        

Het rijbewijs C+E

Ben je in het bezit van een rijbewijs C+E dan mag jouw trekkend voertuig een MTM hebben die groter is dan 3500 kg. Aan dit voertuig mag je een aanhangwagen (of oplegger) koppelen met een MTM van meer dan 750 kg.              

MTM= + 3500 kg (voertuig) + (aanhangwagen) MTM= > 750 kg        

Een examen afleggen is noodzakelijk

Voor elk rijbewijs bestaat een specifiek examen die je moet afleggen alvorens je het rijbewijs kan behalen.  Daarenboven moet je voor de rijbewijzen C1, C1+E, C en C+E een medische geschiktheid bekomen. Deze medische geschiktheid bestaat uit een oogonderzoek bij een oogarts naar keuze en uit een medisch onderzoek bij een erkend geneesheer.

Het vakbekwaamheidsattest is noodzakelijk voor professionele bestuurders die voertuigen besturen uit de categorieën C en D. Meer informatie over de normen voor het behalen van een rijbewijs vind je op http://www.goca.be/nl/p/rijbewijs .

Addthis: